Island med bil - dag 2

Klikk på bildene for stort format!

1. april 2017

Denne dagen er det tur rundt nasjonalparken Snæfellsjökull (Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull), med mange stopp: 493 km fra kl 08:00 - 20:00!

Hvalfjarðargöng

 

Hvalfjarðargöng (Kvalfjordtunnelen) åpnet 1. juli 1998. 5770 m lang, 165 m dyp. Det er den tredje lengste, og eneste undersjøiske tunnelen på Island. Hvalfjörður tunnelen var det første undersjøiske tunnelen i verden som blei borret gjennom ung basalt i et geotermisk område.
Steinlagene blei forma under vulkanutbrudd for 2,8 til 3,3 millioner år siden. Vulkansk aktivitet var jo over for lenge siden, men temperaturen i steinlagene i tunnelen ligger normalt fra 10 til 30 grader, men under byggingen var oppe i 57 grader i et område i den sørlige delen.
Bompenger: 1000 ISK, som i dag tilsvarer 77 NOK / 9 EURO / 9 USD.

Borgarfjarðarbrú

 

Nå kjører jeg over Borgarfjarðarbrú, den nest største broa på Island; 520 meter åpna 13. september 1981.

Borgarnes

 

Borgarnes er først nevnt i Egils saga, men i sagaen blir stedet omtalt som Digranes. Den første til å bosette seg her var Grani. Han var mannskap på samme båt som Skallagrímur, som var den første godseier og bosetter i Borgarfjörðurområdet. Det finnes lite informasjon om bosetting i Borgarnes fra tiden etter Grani og fram til 1800-tallet. Danskekongen ga hjemmel for å bruke Borgarnes som en handelsplass i 1861, og fikk bystatus i 1913 under navnet Borgarneshreppur. Innbyggertall: ca 1900.

Gerðuberg

 

 

Gerðuberg er en 500 m lang basalt klippe. De er for det meste 12-14 m høye.

 

 

 

 

 

 

 

Búðir og Búðakirkja

På det lille stedet, Búðir, ligger noen gamle bygninger, et hotell, Búðir Hotel og ei lita kirke, Búðakirkja. Det opprinnelige gamle hotellet brant ned 21. februar 2001, og ble bygd opp igjen. Det har vært ei kirke her siden 1703. Denne kirka blei rekonstruert i 1987.
Den opprinnelige funksjonen for Búðir var hovedhavn for handel for Snæfellsnes og området rundt her i vest.

Lóndrangar

 

 

Dette er Lóndrangar, plugger av basalt, som er rester av et større krater som har erodert bort.

 

Snæfellsjökull nasjonalpark

Snæfellsjökull ligger på toppen av en 700 000 år gammel vulkan. Med en høyde på 1446 meter over havet er den det høyeste fjellet på halvøya og har en isbre på toppen. På klare dager kan man se vulkanen fra Reykjavik, en avstand på 120 km. Snæfellsjökull ble nasjonalpark i 2001, og er 170 km2.
I Jules Verne’s Reisen til Jordens Indre er Stapi siste stoppested på turen før de klartrer Snæfjellsjökull og går inn i Jordens Indre gjennom en tunnel i krateret.

 

Hellisandur

 

 

En gang en viktig fiskehavn. I dag er det turisme en viktig næring. Her finnes et maritimt museum. Ca 550 innbyggere.

 

Ólafsvík

 

 

På 1600- og 1700-tallet var det kommersiell båtforbindelse mellom Ólafsvík og Danmark. Og tettstedet var ett av de største handelshavnene på Island. Ólafsvík ble i 1687 erklært handelssted av danskekongen.
Antall innbyggere: litt over 1000.

Kirkjufell

 

 

Dette er Kirkjufell, som betyr Kirkefjell. Det er 463 meter høyt.
Jeg har sett at turistindustrien på Island bruker dette fjellet i profileringen og markedsføringen av landet.

Grundarfjörður

 

 

Denne lille byen, eller meir som et tettsted, fikk handelsrettigheter I 1786.
Rundt 1800 kom franske handelsmenn til Island og slo seg ned her i Grundafjörður, og bygde bade kirke og sykehus.
Ca 900 innbyggere.