Bro over Esefjorden

Heilt siden 1960-tallet har det i Balestrand vært diskutert:
Bro over Esefjorden eller
rassikring og opprustning av veien rundt fjorden?

I mars 2013 var politikerne for både H, Ap, KrF og Sp var klinkende klare. De vil ikke ha utgreiing for begge alternativ. Det var bare broalternativet som var aktuelt.

Blir det bro? Det ser slik ut, men bare framtida vil gi svaret.

 

Artikkel i Sogn Avis, 6. oktober. 2016

 

juni 2017: Det blir bro!